Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

περισυλλόγου...

Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους στην Παλιά Πόλη πως παραιτούμαι από την προεδρία του συλλόγου "Εντός των Τειχών" όπως και από το ΔΣ, καθότι θεωρώ πως η πολιτισμένη και διαλλακτική μου προσέγγιση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν κάτοικοι της Παλιάς Πόλης δεν απέδωσε αυτά που περίμενα. Χρειάζονται βαθιές ρίξεις με καταστάσεις και συμφέροντα και πάρα πολύ χρόνος διαθέσιμος. Την διάθεση την έχω, τον χρόνο όμως όχι. Παρακαλώ μόνο τα μέλη του ΔΣ να προχωρήσουν το συντομότερο στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του συλλόγου μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας, για την βοήθεια σας και την κριτική σας. Θα εξακολουθώ να στηρίζω με το μέγιστο των δυνατοτήτων μου τον σύλλογο και την προσπάθεια του.